Köpprocessen

Köpprocessen för att köpa fastighet i Spanien är förhållandevis omfattande och kan med köpa_bostad_i_spanienfördel delas in i olika steg. Vi går här igenom de viktigaste punkterna som vi svenskar ska tänka på när vi ska köpa hus eller lägenhet i Spanien. Vi kan inte tillhandahålla individuell information och rådgivning, där hänvisar vi någon av dom fastighetsmäklare som listas här på sidan.
Innan du slutför affären med säljaren är det viktigt att du själv eller tillsammans med fastighetsmäklare, advokat eller annan representant går igenom denna checklista:
• Att du har sett “nota simple” dvs lagafarten hos fastighetsregistret, (Colegio de Registradores) och kontrollerat följande detaljer:
• Att fastigheten som säljes stämmer överens med dom detaljer som finns registrerade samt att det är säljaren som är registrerad ägare.
• Att det inte finns några skulder eller krav på egendomen.
• Att det inte finns några pågående eller startade kommunala och myndighetsbaserade beslutsprocesser där egendomen ingår. Byggnad av ny väg, finns inom en “grön zon” etc.
• Att du har kontrollerat tillstånden är i ordning, dvs kort och gott att fastigheten är lagligt köpa_hus_i_spanienbyggd och inte är ett svartbygge vilket förekommer på en hel del platser i Spanien. Detta är extra viktigt om du köper nybyggt direkt av fastighetsbolaget. Stadsbyggnadskontoret informerar dig om byggnaden innehar alla tillstånd och licenser. Om fastigheten inte finns i stadsmiljö, dvs att den ligger ute på landsbygden så hittades denna information på regionkontoret här. Viktigt att kontrollera att det finns bygglov.
• Om du köper en fastighet utanför stadsplanen, så få i såfall det bekräftat att byggnaden registreras som färdigbyggt av en registrerad arkitekt och registrerad som nybyggt i fastighetsregistret. Denna registrering ska också innehålla detaljer gällande byggbolagets försäkring för eventuella byggfel på konstruktionen.
• Att du gjort en ordentlig besiktning av fastigheten. Detta är dock inte obligatoriskt, men är mest för sin egen skull.
• Att du vet egendomens taxeringsvärde samt summa av den extra skatten som tillkommer vid köpet. Kom ihåg att den debiterade skatten baseras på kommunens värdering av fastigheten och inte på köpeskillingen. Denna kontrolleras förhållandevis enkelt via deras onlinetjänst med av fastighetbeteckning och referensnummer.